Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

První výzva nám byla výzvou!

02/11/09
smf

První výzva v rámci programu Leader s celkovou alokací lehce převyšující 10 000 000 Kč byla vyhlášena již 20. července 2009. Ing.Ivana Danielová, manažerka MAS Orlicko

První výzva nám byla výzvou!
 
V pondělí 26.10.2009 bylo na Regionálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) v Hradci Králové zaregistrováno 20 žádostí a my všichni pracovníci kanceláře MAS, stejně jako členové správní rady a výběrové komise jsme si „oddychli“:“Máme první kolo příjmu žádostí za sebou!“ Nyní je na čase vyhodnotit zkušenosti z prvního kola příjmu a rychle urovnat všechny projektové složky na stolech. Než přijde na řadu administrace doporučených projektů a příprava další výzvy…
 
První výzva v rámci programu Leader s celkovou alokací lehce převyšující 10 000 000 Kč byla vyhlášena již 20. července 2009. Původně předpokládala příjem žádostí do celkem 5 fiche, v souladu s metodickým pokynem MZE pro rok 2009 však byly vyhlášeny pouze 4 fiche, určené jak obcím, tak podnikatelům a neziskovým organizacím. Konzultace projektových žádostí probíhaly v období od 16.7.2009 do 28.8.2009 s následným příjmem žádostí v období 31.8. – 4.9. Během konzultací byl vyloučen pouze jeden projektový záměr, který bohužel nesplňoval zařazení do žádné z vyhlášených fiche.
 
Celkem bylo přijato 20 žádostí, mezi nimi 5 žádostí podnikatelů, 6 žádostí neziskových organizací a 9 žádostí obcí. K podpoře bylo vybráno 18 z 20 předložených projektů, kdy poslední 2 byly z důvodu nedostatku finančních prostředků zařazeni mezi náhradníky.
 
V současné době čeká na předkladatele projektů doporučených k podpoře školení pro podpořené žadatele, kde se seznámí s dalšími povinnostmi při realizaci projektů (např. postupem při výběrovém řízení, účtování, podávání monitorovacích zpráv, atd.) a především samotná realizace projektu. Při plnění všech těchto povinností jsme jim v kanceláři k dispozici pro konzultace a pomoc v dalším postupu.
 
Další výzvu připravujeme na začátek příštího roku (únor 2010) a plánujeme ji zaměřit především na podnikatelské subjekty působící v agroturistice a dřevozpracujícím průmyslu. Pokud v tomto oboru podnikáte, můžete se již nyní nezávazně informovat o možnostech podpory svých projektových záměrů v naší kanceláři.
 
Za kancelář MAS Orlicko
Ing. Ivana Danielová
manažerka

Zařazeno v MAS Orlicko