Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

13/08/09
smf

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV. Zdroj: www.mze.cz
 
 
 
 

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu.  Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.
 
V rámci přípravy nového dotačního titulu pro financování DPH u projektů obcí a svazků obcí schválených k financování z Programu rozvoje venkova v 1. – 5. kole příjmu žádostí bylo ministerstvem zemědělství rozhodnuto o pozastavení proplácení projektů z 1. – 4. kola příjmu. Tento stav bude trvat do doby schválení nového národního dotačního titulu vládou. Poté bude zveřejněna detailní tisková zpráva k dalšímu postupu administrace DPH.
 
Ačkoliv přijalo ministerstvo zemědělství rozhodnutí, že pro žádosti předkládané v roce 2009 a dále již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude, nacházejí se v administrativním systému řádově stovky žádostí schválených v letech 2007-2008, u kterých byla DPH považována za způsobilou, žadatelům schválena a s ohledem na právní nárok také musí být proplacena.
 
Příjemcům je dotace z PRV hrazena z prostředků předfinancovaných ze státního rozpočtu a návazně nárokována u Evropské komise k refundaci ve výši 75 %. S ohledem na nařízení Rady nemůže být částka dotace související s DPH tímto způsobem nárokována, proto jsou výkazy vyplacených prostředků předávané Komisi o DPH očištěny. V průběhu administrace programu tak vzniká nesoulad mezi prostředky vyplacenými v rámci výdajů na PRV a prostředky vykazovanými vůči Komisi.
Zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov