Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka KIS PK do Českých Budějovic

22/08/09
smf

 Prezentace činnosti krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova. Transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe: „Obnovitelné zdroje energie – šance pro zemědělství“.

P O Z V Á N K A
 
na doprovodný seminář expozice KIS na téma:
 
Prezentace činnosti krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova.
Transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe:
„Obnovitelné zdroje energie – šance pro zemědělství“,
 
který se bude konat při příležitosti výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích
dne 31. 8. 2009 od 11 do 13 hodin v pavilonu Z v prvním patře.

Náplň a přednášející:

1. Prezentace činnosti krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova 
    – ing. Josef Dvořák, MZe ČR
2. Výroba energie z biomasy
    – ing. Václav Sladký, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha – Ruzyně.

Zároveň Vás srdečně zveme do stánku krajských informačních středisek
v pavilonu B4 vedle stánku Ministerstva zemědělství ČR.
 
Ve stánku budeme prezentovat činnost KIS v celé České republice, každý den zde budou zastoupeny dva kraje. KIS Pardubického kraje bude ve stánku v den zahájení výstavy 27.8.2009 a v den ukončení výstavy 1.9.2009.
 
             
Těšíme se nashledanou v Budějovicích,
 
 
Ing. Vladimír Šabata
 AGROVENKOV,o.p.s.
                                                  Krajské informační středisko Pardubického kraje
 
Seminář je pořádán za finanční podpory Ministerstva zemědělství