Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace na výstavbu sociálních nájemních bytů – nyní i pro soukromé investory

25/08/09