Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poroste rozpočet v EU pro zemědělství ?

17/07/09
smf

Unijní rozpočet pro zemědělství může vzrůst o 5,3 procent. Zdroj: ÚZEI

Unijní rozpočet pro zemědělství může vzrůst o 5,3 procent
Celkový objem finančních prostředků určených do zemědělství by mohl v EU v příštím roce narůst o 5,3 %.
Podle vstupního projektu rozpočtu Evropské unie pro sektor zemědělství by se v příštím roce mohl celkový objem finančních prostředků zvýšit o 2 mld. 884 mil. EUR, tj. o 5,3 %. Nárůst rozpočtových výdajů na zemědělství si na jedné straně vyžádalo přijetí nových členských zemí EU a na straně druhé pak podpora sektoru výroby mléka. Výdaje spojené s přímými platbami pravděpodobně vzrostou o 1,5 mld. EUR na přibližně 39,3 mld. EUR, 85 % z této částky bude vyplaceno na podpory, které nejsou vázány na produkci – na režim jednotné platby (SFP) nebo platby na hektar (SAPS) v nových členských zemích. Prostředky určené na výdaje do zemědělství budou i nadále představovat přibližně 40 % celkového rozpočtu EU, který obnáší 139,5 mld. EUR.
Unijny budžet na rolnictvo w 2010 roku može wzrosnač o 5,3 %
Trzoda chlewna, 2009, č. 6, s. 62

Zdroj: ÚZEI, 16.07.2009