Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

10 nej … Pardubického kraje

07/07/09
smf

V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. droj: www.pardubickykraj.cz
 

10 nej … Pardubického kraje 

pardubický kraj na mapě české republiky
Nejnižší bod : Labe u Kojic, na západní hranici kraje, 200 m n.m.
Nejstarší hřebčín : Kladruby nad Labem, r. 1552 
Nejprudší sjezdovka : areál pod Sviní horou u města Králíky
Nejtěžší a nejstarší dostih : Velká pardubická steeplechase, r. 1874 
Největší město : Pardubice, 89 725 obyvatel 
Nejvyšší bod : Králický Sněžník, 1423 m n.m. 
Největší vodní plocha : Sečská přehrada, 220 ha 
Největší chráněné území : Přírodní rezervace Maštale, 1088,56 ha 
Nejvyšší komín : Chvaletická elektrárna, 300 m 
Nejdelší řeka : Chrudimka, 104,4 km 
 
… má rozlohou 4519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Sídelním městem kraje je statutární město Pardubice.
     V kraji se koncentruje průmysl, ale i komerční a veřejné služby. Průmyslová výroba má pestrou strukturu. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále pak průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nejvyšší podíl na celostátní produkci má průmysl chemický. Významný je ale i zemědělský sektor. Vždyť z celkové rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda 60,75 %, lesy 29 % a vodní plochy 1,35 %. Ekonomickou prosperitu výrazně ovlivňuje to, že region protíná evropský železniční koridor. Využít lze i vodní a leteckou dopravu. Proto v poslední době zaznamenává kraj významný zájem zahraničních investorů, kteří využívají nabídek připravených průmyslových zón.
  V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast Železné hory, Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického Sněžníku – třetí nejvyšší hora ČR (1423 m n.m.).
   Mezi významné architektonické památky kraje patří například středověké hrady, které od 13. století vyrůstaly na příhodných strategických místech kraje. Dominantou Železných hor je hrad Lichnice. Jako turistická vyhlídka je vyhledávána zřícenina hradu Oheb. Jižní části kraje vévodí hrad Rychmburk. Za návštěvu stojí i zříceniny středověkých feudálních sídel roztroušené v podhůří Železných a Orlických hor. Na Pardubicku tvrz Svojšice, na Ústeckoorlicku Lanšperk, Brandýs nad Orlicí a Žampach, na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a další. Zvláštní pozornost si zaslouží i hrad Košumberk, který leží v blízkosti městečka Luže. Nejvýznamnější historické stavební památky v severní části Pardubického kraje souvisejí se starým moravským rodem pánů z Pernštejna. Mezi stavby Pernštejnů patří i dva mohutné hrady – Litice nad Orlicí a Kunětická hora.
 

Zařazeno v Důležité v PK