Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vesnice roku 2009 v Pardubickém kraji

01/06/09
smf

Do patnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se v Pardubickém kraji přihlásilo 22 obcí. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Dvě desítky obcí v kraji usilují o titul Vesnice roku 2009
 (29.5.2009)

   Do patnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se v Pardubickém kraji přihlásilo 22 obcí. Tradičně nejvíce přihlášených vesnic je ze svitavského okresu, v desítce uchazečů o titul se objevuje také město Bystré. „Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, kde žije maximálně 5250 obyvatel. Bystré podmínku splňuje, má 1634 obyvatel,“ vysvětlil radní Václav Kroutil, proč se může město ucházet o titul Vesnice roku.
     Obce Jenišovice, Krásné a Stolany reprezentují Chrudimsko. Hodnotící komise si prohlédne také obce Lukavici, České Heřmanice a Mistrovice na Ústeckoorlicku. Z Pardubicka usiluje o zlatou stuhu, kterou obdrží vítěz krajského kola, šest vesnic. Mezi přihlášenými se objevují Horní Ředice, které titul Vesnice roku získaly již jednou, a to v roce 2002.
     Radní Kroutil si představuje, že se soutěž bude v budoucnu nadále rozvíjet: „Byl bych velice rád, aby se zvýšil i počet soutěžících, protože venkovské obce si pozornost veřejnosti jistě zaslouží.“ Do obcí se chystá komise začátkem června. „Prvního června vyjedeme na Svitavsko, poslední obec navštívíme 10. června,“ přiblížil harmonogram návštěv radní Václav Kroutil. Na obecním úřadě se budou členové hodnotitelského týmu zajímat o podporu podnikání, informační technologie¸ ale také občanskou vybavenost nebo péči o zeleň. Důležitou roli při rozhodování sehrají také aktivity občanů a společenský život. Nejkrásnější obec Pardubického kraje postoupí do celostátního finále.
     Soutěž  Vesnice roku Pardubického kraje považují starostové za prestižní záležitost. Obce mohou získat stuhy za společenský život, za činnost mládeže, za péči o zeleň a životní prostředí a za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Pardubický kraj finančně podporuje vítěze a obce oceněné stuhami, odměnu též získá jedna vesnice za vzorné vedení knihovny. Soutěž v Pardubickém kraji je vyhlašována od doby založení krajů, dříve soutěžily obce za Východočeský kraj.
 
Přehled vítězných obci:
2001 – Kameničky, zvítězily i v celostátním kole
 2002 – Horní Ředice
2003 – Trpín
2004 – Jaroměřice
2005 – Borová
2006 – Lubná
2007 – Morašice
2008 – Osík
 
Magdalena Navrátilová
tisková mluvčí