Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jeníšovice – Vesnice roku 2009 v PK

12/06/09
smf

Jeníšovice jsou Vesnicí roku 2009 Pardubického kraje .Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Jenišovice: vesnice roku 2009 Pardubického kraje
 (11.6.2009
Patnáctého ročníku krajské soutěže Vesnice roku 2009 se zúčastnilo 22 obcí ze čtyř okresů Pardubického kraje. Prestižní zlatou stuhu vyhrály Jenišovice na Chrudimsku, které postupují do celostátního finále. Modrou stuhu za společenský život udělila komise obci Cerekvice nad Loučnou (Svitavy). Činnost s mládeží vynesla bílou stuhu obci  Svinčany na Pardubicku, o zeleň a životní prostředí se nejlépe starají v Horních Ředicích. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu převezmou zástupci Telecího na Poličsku.  Titul Skokan roku letos putuje do Českých Heřmanic v okrese Ústí nad Orlicí.  Starostové obcí převezmou ocenění na slavnosti ve vítězných Jenišovicích, která se bude konat ve středu 19. srpna 2009.
     „Soutěž Vesnice roku motivuje obce, aby se rozvíjely a pracovaly ve prospěch občanů,“  je přesvědčený hejtman Radko Martínek o prestiži soutěže.  „V současnosti se do  ní hlásí   především vesnice, které mají opravdu co ukázat a čím se pochlubit.“ Hodnotitelská komise pro rozvoj a obnovu venkova jezdila po vesnicích  od prvního do desátého června. Ve vesnicích se seznámila s investičními záměry, ale i informačními technologiemi, podnikáním, spolky a místními památkami. Na prezentaci dostal starosta dvě hodiny. Procházka po návsi dokreslila pohled na každou z přihlášených obcí.
     Soutěž Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Soutěž v Pardubickém kraji se v kraji koná od doby založení krajů, dříve soutěžily obce za Východočeský kraj.
 
Přehled vítězných obci:
2001 – Kameničky, zvítězily i v celostátním kole
 2002 – Horní Ředice
2003 – Trpín
2004 – Jaroměřice
2005 – Borová
2006 – Lubná
2007 – Morašice
2008 – Osík
2009 – Jenišovice