Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jaké budou přímé platby po roce 2013 ?

23/06/09
smf

Závěry Předsednictví k přímým platbám podpořila většina členských států. Zdroj: www.mze.cz
 

V Lucemburku 22. 6. 2009

Závěry Předsednictví k přímým platbám podpořila většina členských států
České předsednictví završilo vyjednávací úsilí v jedné z jeho klíčových priorit a předložilo ambiciózní text Závěrů k budoucnosti SZP, zvláště systému přímých plateb po roce 2013, které podpořila velká většina členských států. Závěry Předsednictví vyslaly jasný politický signál o nutnosti stávající systém revidovat, i když nepředjímaly, jak tato jeho budoucí podoba nakonec bude vypadat nebo jaká bude finanční perspektiva na další období.

České předsednictví úspěšně dostálo svému prioritnímu tématu a závazku, že zahájí a povede otevřenou, předsudky nezatíženou diskuzi s cílem definovat okruh témat, která je třeba vzít v úvahu při formování budoucí Společné zemědělské politiky. Ministři ocenili prostor, který byl této otázce věnován během celého předsednictví a především na neformální radě v Brně. Členské státy se shodly, že současný systém přímých plateb nezaručuje spravedlivé a transparentní rozložení přímých plateb a že všechny země mají zájem na silné Společné zemědělské politice.

„Závěry zdůrazňují nutnost dále důkladně diskutovat nad tím, jakou funkci a roli má systém přímých plateb plnit, ať už bude v budoucnu jakýkoli,“ vysvětluje ministr Šebesta. „Záměrem je zlepšit systém přímých plateb tak, aby dokázal reagovat na změny a výzvy zemědělství po roce 2013.“ Podle ministra Šebesty je zásadní v Závěrech zakotvený důraz na to, že je třeba v diskuzi pokračovat a podrobit systém přímých plateb důkladné analýze.

„Kompromisní text navržený Předsednictvím podpořilo jedenadvacet členských států, to je významný signál,“ hodnotí 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Z proběhlých diskuzí je zřejmé, že budoucí přímé platby musejí být férové, efektivní, jednoduše proveditelné a lépe obhajitelné před veřejností.“

Členské státy pondělním jednáním také posílily zásadní závazek vzešlý z tzv. Health Checku, kterým je nezbytnost srovnání úrovně přímých plateb zemědělců napříč EU.

„Některé delegace ale konstruktivní dialog, který předsednictví vedlo, nebyly připraveny vést a jinak velmi široký kompromis Rady podpořit. Navíc to byly delegace, které dlouhodobě po otevřené a předsudky nedeformované diskuzi volají,“  zdůraznil ministr Šebesta. Podle něj je škoda, že tak zemědělci nedostali jasný a jednomyslný signál ohledně jejich budoucnosti.

Zdroj: www.mze.cz