Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K redefinici tzv. ostatních LFA

21/05/09
smf

Sdělení Evropské komise k redefinici tzv. ostatních LFA. Zdroj: www.mze.cz
 

Sdělení Evropské komise k redefinici tzv. ostatních LFA
Evropská komise presentovala své Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem "Cesta k cílenějšímu zaměření podpory určené zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním" na Radě ministrů pro zemědělství a rybolov.

Text Sdělení a jednotlivé přílohy je možné stáhnout kliknutím na následující odkazy:
Zdroj: www.mze.cz