Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro EZ

29/05/09
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Už také biokaviár
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q5-9S825-2w16702&typ=1&val=91255

Španělská novinka na biotrhu.

Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q3-9S067-2w32346&typ=1&val=91197

Pozvánka na seminář, který se bude konat 22. června v Olomouc i.

V Číně se ekologicky hospodaří na 2 milionech hektarů
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q2-4S751-3w81066&typ=1&val=91157

Ze zprávy FiBL.

Zelený plán na zdvojnásobění ekologických farem v Dánsku 
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q2-4S393-4w84784&typ=1&val=91156

Dánská vláda nedávno schválila plán Zeleného růstu (Green Growth plan), který zajistí lepší ochranu přírody a životního prostředí a zároveň umožní rozvoj zemědělství. Plán počítá s 50% nárůstem investic oproti předešlému programu.

Zeptejte se, na co chcete….
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q2-4S035-5w88502&typ=1&val=91155

Porovnání výnosů z ekologické a konvenční produkce.

Role žen v ekologickém zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q2-3S319-7w95938&typ=1&val=91153

Závěry studie IFOAM.

ŠETRNÉ ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ A OCHRANA PŘÍRODY, VÝVOJ KRAJINNÉ STRUKTURY KRKONOŠ
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n326q0-0S056-5w37608&typ=1&val=91088

Pozvánka na seminář, který se uskuteční 6. června.

Botulismus u ovcí a koz
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-9S340-7w45044&typ=1&val=91086

Nové stanovisko FSA ke konzumaci masa a mléka z farem postižených botulismem.

Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-5S403-8w85942&typ=1&val=91075

Výzkumy zaměřené na využití entomopatogenních, akarifágních a nematofágních hub.

Ochrana brukvovitých plodin prostřednictvím šlechtění
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-4S688-0w93378&typ=1&val=91073

Ze sympózia Brassica 2008 v Norsku vyplynuly poznatky a doporučení pro šlechtitele brukvovitých plodin, týkající se také jejich resistence vůči chorobám a škůdcům.

7. kolo příjmu žádostí z PRV odstartuje v červnu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-3S614-4w04532&typ=1&val=91070

V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova.

Jsou biopotraviny skutečně zdravější?
http ://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-0S751-2w34276&typ=1&val=91062

Pravidelný zpravodaj organizace Food Quality & Health shrnuje aktuální vědecké poznatky tykající se laboratorního zkoumání zdravotních dopadů bioprodukce.

Přímá ochrana rostlin v biozahradě
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q9-0S393-3w37994&typ=1&val=91061

Výběr z knihy Radomila Hradila, co dělat, když prevence nestačí.

Novinky z Německa
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q5-4S961-6w06076&typ=1&val=90962

Rama v biokvalitě; Nestlé pro děti.

Rewe koupila část španělského obchodníka s biozeleninou
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q5-4S245-8w13512&typ=1&val=90960

Nákupem čtvrtiny španělského producenta biozeleniny Campina Verde zvýšila německá skupina REWE svoji účast na obchodu s biopotravinami. 

Světový den pro Fair Trade v ČR
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q5-3S887-9w17230&typ=1&val=90959

Česká Společností pro Fair Trade organizuje oslavy Světového dne pro Fair Trade v České republice. Letos proběhne český Den pro Fair Trade 14. května 2009.

Nová směrnice EU pr o ekologické vinařství je v nedohlednu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q4-5S656-3w02744&typ=1&val=90936

V oblasti směrnic na pěstování vinné révy a výrobu biovína celý obor napjatě čeká na prováděcí pravidla nového nařízení EU plánovaná na rok 2009.

Bio koš maloobchod – duben 2009
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q4-5S298-4w06462&typ=1&val=90935

Ve sledovaných maloobchodních řetězcích bylo v dubnu 2009 nabízeno celkem 1 884 regálových položek potravin s označením bio (některé položky jsou započítány víckrát, neboť jsou  nabízeny ve více řetězcích, meziměsíčn í změna +1 %).  

Nový sortiment biopekárny Zemanka
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q4-4S224-7w17616&typ=1&val=90932

Biopekárna Zemanka doplňuje svůj tradiční sortiment drobného pečiva o 4 nové druhy sušenek a krekrů.

Jak hodnotit welfare zvířat
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q4-3S866-8w21334&typ=1&val=90931

Spolek poradců v ekologickém zemědělství EPOS ČR vytvořil návrhy metodiky hodnocení životní pohody jednotlivých druhů hospodářských zvířat chovaných na ekologických farmách.

Biopotraviny v Polsku
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q3-9S929-9w62232&typ=1&val=90920

Prodej roste i navzdory krizi.

Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q3-9S572-0w65950&typ=1&val=90919

Seminář spojený s praktickou ukázkou faremní porážky.

Směrnice Ekologické ovocnářství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q3-9S214-1w69668&typ=1&val=90918

Termín pro příjem p řihlášek je prodloužen do 15. května.

Dojení není žádná věda
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q3-8S498-3w77104&typ=1&val=90916

Ohlédnutí za praktickým seminářem na Medníku.

Bude české biomléko?
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q3-8S140-4w80822&typ=1&val=90915

Poznatky ze semináře

Robot k likvidaci šťovíku
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n325q1-8S814-0w81594&typ=1&val=90861

Robot k odstraňování plevelů vyvinutý v Nizozemsku vyfrézuje kořen šťovíku během několika sekund.

Insekticidní a fungicidní účinky neemového oleje
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n324q6-6S919-1w20704&typ=1&val=90716

Po získání poznatků o insekticidním působení neemového oleje jsou nyní zkoumány fungicidní účinky. Prvních slibných výsledků již bylo dosaženo.

Veletrh Biostyl na startu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n324q2-9S340-0w11094&typ=1&val=90611

Soubor veletrhů ESOTERIKA – BIOSTYL – ECOWORLD s řadou novinek se koná 22. – 24. května 2009 na Výstavišti Incheba Expo Praha Holešovice.

Nařízení (ES) č. 834/2007
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n324q2-8S266-3w22248&typ=1&val=90608

Pozadí, zhodnocení a interpretace.

V Semínku zakořenily biopotraviny
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n323q8-5S676-6w64690&typ=1&val=90489

Nejen o pilotním projektu Bio do školek.

Plevele nejsou jen škodlivé
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=n323q7-9S950-3w24178&typ=1&val=90473

Z pohledu člověka je každá rostlina, která není žádoucí, plevel. Z ekologického hlediska plevel neexistuje, neboť každá rostlina má své opodstatnění a funkci. Působení plevelů na životní prostředí je i pozitivní.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy