Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K výplatě přímých plateb

30/04/09
smf

Skupina 12 členských států požaduje co nejrychlejší výplatu přímých plateb letošního roku. Zdroje: www.topagrar.com, www.cestr.cz
 

Skupina 12 členských států požaduje co nejrychlejší výplatu přímých plateb letošního roku
Čeští zemědělci mohou teoreticky očekávat výplatu přímých plateb ve zkráceném termínu, v žádném případě ale ne před 16. říjnem a to maximálně ve výši 75 % celkových nároků. Komisařka Fischer-Boelová v pátek oznámila, že z právního hlediska nelze prostředky uvolnit před uvedeným datem. I s vědomím kritické situace řady zemědělských podniků není dřívejší výplata, bez předchozí kontroly žádostí, možná.
Komisařka přislíbila, že bude celou situaci i nadále sledovat a k problematice se znovu vrátí.
K urychlení výplat přímých plateb by v EU nedošlo poprvé, již v minulosti byl tento nástroj uplatněn pro sektory v krizi.

www.topagrar.com,  27.4. 2009