Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Žádné nové předpisy pro chovatele prasat a drůbeže

13/03/09
smf

Evropský parlament neschválil návrh Evropské komise, podle něhož měly být velké zemědělské podniky provozovány na základě zákonné normy určené pro producenty průmyslových emisí. Zdroj: www.agronavigator.cz
 
 

Žádné nové předpisy pro chovatele prasat a drůbeže
Evropský parlament neschválil návrh Evropské komise, podle něhož měly být velké zemědělské podniky provozovány na základě zákonné normy určené pro producenty průmyslových emisí.
(lid) – Evropský parlament (EP) zamítl zpřísnění předpisů týkajících se ochrany životního prostředí v podnicích zhodnocujících prvotní rostlinnou produkci (tj. podniky specializované na živočišnou výrobu, zejména na výrobu vepřového a drůbežího masa a vajec).  
 
Většina poslanců Evropského parlamentu úterý 10. 3. ve Štrasburku odmítla návrh Evropské komise, podle něhož by nově zřizované velké zemědělské podniky měly podle legislativní úpravy spadat do kategorie producentů průmyslových emisí.  EP by chtěl ponechat stávajících limity – 40 000 ustajovacích míst pro drůbež
a 2 000 ustajovacích míst pro prasata. Tím by mělo být zamezeno tomu, že již nebude budování novostaveb stájí spojeno s dodržováním nákladných předpisů, informovala agrární tisková služba AIZ.
 
Většina členů parlamentu zastavila tento návrh Komise, jehož následkem by velcí chovatelé hospodářských zvířat, kteří překračují výše zmíněné limity, museli svoje podniky provozovat v intencích směrnice pro producenty průmyslových emisí. Prasečí kejdu bude v budoucnosti možné rozmetat na pole pouze na základě povolení. EP argumentoval nitrátovou směrnicí, ve které je podle jeho názoru nakládání s hospodářskými hnojivy již dostatečně právně upraveno.    
 
EU: Keine neuen Auflagen für Geflügel – und Schweinehalter
[cit. 2009-03-11], www.animal-health-online.de