Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Pardubicích

06/02/09
smf

Pozvánka na seminář Aktuální poznatky v postupech chovu mléčného skotu.

                                                                                 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)        
Agrární komora ČR     

 

 

 
 

a
 
APIC- ČR o.s.
 
Vás zvou na seminář
 
Aktuální poznatky v postupech chovu mléčného skotu
 
Seminář se bude konat dne:    11. února 2009
 
Hostinec u Kosteleckých, Hostovická 2, Černá za Bory, Pardubice
 
Program:
10.00 – 12.00     
Systém řízení chovu mléčného skotu, výživa       
                                                                          MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
12.00 – 14.00
Preventivní medicína dojnic, zdravotně-produkční analýzy a programy
                                                                        MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. 
14.00 – 16.00      
Moderní postupy managementu stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka                  
                                                          Ing. Mojmír Vacek, CSc.       
                                                                                                  
 Exkurze 
 
 Občerstvení zajištěno.
 Kontaktní osoba: OAK Pardubice, tel. 466 330 872
 Semináře se konají s podporou Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Zařazeno v Aktuality, Semináře