Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Podrobné informace.

09/02/09