Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K výstavbě rychlostní silnice R35

04/02/09
smf

Společný zájem na výstavbě rychlostní silnice R35. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Společný zájem na výstavbě rychlostní silnice R35
(2.2.2009)

Představitelé Pardubického kraje se ve čtvrtek 29. ledna 2009 v podvečer sešli s vládním zmocněncem pro výstavbu rychlostní silnice R35 Ivo Tomanem a ředitelem pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Miloslavem Vébrem. Tématem schůzky byla koordinace příprav výstavby silnic R35 a R43, ale i dalších významných dopravních staveb na území Pardubického kraje.
„Bylo to naše první pracovní setkání na toto téma, na kterém jsme si stanovili principy spolupráce všech tří subjektů. Naším cílem je postupovat jednotně, navzájem se podporovat a především dosáhnout co nejrychlejší realizace klíčových dopravních staveb v kraji,“ prohlásil po jednání náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jan Tichý.
Ředitel ŘSD Vébr informoval přítomné o stavu přípravu jednotlivých staveb a předal informace o harmonogramu výstavby R35. Např. úsek Sedlice – Opatovice nad Labem, jehož součástí je i obří křižovatka v Pardubicích, je rozpracován v plném rozsahu. Na křižovatku samotnou byla zahájena příprava přemostění právě silnicí R35 a všech připojovacích ramp.
„Dohodli jsme se také na spolupráci na zřízení informačního centra R35 ve Vysokém Mýtě. Kraj poskytne prostory v objektu své zřizované školy, Ředitelství silnic a dálnic zajistí vybavení technologiemi apod. Středisko by mělo začít fungovat v nejbližší době,“ dodal Tichý.

Zařazeno v Důležité v PK