Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Třetí kolo žádostí o dotace z programu Rybářství

05/01/09
smf

Třetí kolo žádostí o dotace z programu Rybářství bude spuštěno v únoru 2009. Zdroj: www.mze.cz
 

Třetí kolo žádostí o dotace z programu Rybářství bude spuštěno v únoru 2009
 
 
Únorové třetí kolo příjmu žádostí z Operačního programu Rybářství se zaměřuje na produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Projekty mohou žadatelé předkládat od 10. února 2009 do 2. března 2009 13:00 hodin.
 
Pro posouzení oprávněnosti žadatelů byla Pravidla rozšířena a nově stanovena bodovací kritéria. Důraz je kladen především na podíl rybářských činností žadatele s přihlédnutím k délce jeho působení v oboru. Oproti předchozímu kolu byla výrazně navýšena možnost proplácení výdajů na technickou dokumentaci, která často vyžaduje náročné zpracování. Změna nastala také v nastavení omezení počtu pořizovaných zařízení.
 
U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem přispějí k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod.
 
V současné době může být realizace projektů i významným nástrojem minimalizace dopadů finanční a ekonomické krize v ČR.
 
Vyhlašované kolo příjmu žádostí je určeno pro produkční rybáře i rybářské svazy a objem finančních prostředků se předpokládá ve výši cca 150 mil. Kč. Procentní podíl jednotlivých opatření a záměrů na celkové alokaci, schválený Monitorovacím výborem, zobrazuje následující tabulka:
 
                 Rozdělení finančních alokací pro 3. kolo OP Rybářství (10.2. – 2.3.2009)
Opatření a záměr
Podíl na alokaci v rámci výzvy v %
 
 
2.1
a
51
b
10
c
19
d
1
e
5
 
 
Souhrn 2.1.
 
86
2.4
a
11
b
3
 
 
Souhrn 2.4.
 
14
 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období 10. února až 2. března 2009 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí končí dne 2. března 2009 ve 13 hodin.
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika Evropský rybářský fond – EFF) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.
 
 
POZOR
Ministerstvo zemědělství upozorňuje potenciální žadatele o dotaci, že dne 22.12.2008 byla zveřejněna definitivní verze Pravidel, která oproti předchozí verzi doznala určitých změn.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, Dotace