Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pardubický kraj pro životní prostředí, zemědělství a venkov

29/01/09
smf

Programové cíle koalice ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj pro období 2008 – 2012. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Programové cíle koalice ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj pro období 2008 – 2012
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
 
• životní prostředí
protipovodňová opatření – budeme pokračovat v realizaci koncepce protipovodňové ochrany; zabezpečíme projednání a schválení plánů povodí
vodovody a kanalizace – budeme podporovat důslednou ochranu vodních zdrojů a výstavbu a údržbu vodovodních sítí; chceme maximálně využít prostředků EU k výstavbě moderních čistíren odpadních vod
a kanalizačních a vodovodních sítí; budeme pokračovat v likvidaci staré ekologické zátěže v lokalitách Transporta Chrudim a Kyjevská Pardubice a zahájíme likvidaci ekologické zátěže v Lukavici
odpadové hospodářství – zrealizujeme schválený Plán odpadového hospodářství Pk – s výjimkou výstavby spalovny nebezpečného odpadu; chceme motivovat a propagovat třídění odpadů a zvyšovat stupeň recyklace a podporovat systém sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu
péče o krajinu, ochrana území, trvale udržitelný rozvoj – budeme podporovat ekologickou stabilitu území, prohlubovat ekologickou výchovu
podpora obnovitelných zdrojů energie – budeme prosazovat kombinované systémy obnovitelných zdrojů energií a systémy úspory energií
• zemědělství – chceme podporovat provázanost zemědělských výrobních oborů a zpracovatelského průmyslu, propagovat produkty místních výrobců; udržíme síť zemědělských škol jako středisek celoživotního vzdělávání
• venkov – podpoříme vznik a činnost mikroregionů; chceme i nadále podporovat pořizování územních plánů především menších obcí, zajistit dopravní dostupnost pro obce; podpoříme výstavbu technické infrastruktury pro bydlení; podpoříme získávání prostředků z EU a státního rozpočtu na rozvoj tradičních řemesel a cestovního ruchu; podpoříme činnost dobrovolnických organizací (hasiče, rybáře, myslivce, včelaře a další); budeme podporovat a rozvíjet Program obnovy venkova; chceme zvýšit prestiž soutěže Vesnice roku s cílem podpořit a zlepšit atraktivitu venkova a spolkové činnosti.

Zařazeno v Důležité v PK