Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr zemědělství jednal ve výborech EP

22/01/09
smf

Tradiční grilování předsedy po přednesení programu předsednictví se v AGRI výboru EP neslo ve znamení debaty o budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Zdroj: www.mze.cz
 

Grilováním ve výborech EP prošel Gandalovič s úspěchem
Tradiční grilování předsedy po přednesení programu předsednictví se v AGRI výboru EP neslo ve znamení debaty o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, případném spolufinancování členskými státy, perspektivách jednotlivých pilířů a spolurozhodování Rady a Parlamentu.
Pokud chceme mít Společnou zemědělskou politiku, pak navyšování podílu spolufinancování není dobrou cestou,“ řekl Gandalovič. „Pak by totiž politika nebyla společná, stala by se závodem národních rozpočtů.“
Na dotaz na potenciální zrušení jednoho z pilířů SZP v souvislosti s posilováním významu a přesunu peněz do nynějšího druhého pilíře Gandalovič odpověděl: „Potřebujeme oba pilíře, ale musíme usilovat o vyváženost funkcí. Platby ve druhém pilíři lépe vyjadřují mimoprodukční funkce zemědělství a rozvoj venkova.“
Svou původní profesi matematika Gandalovič zmínil v debatě o tom, zda by snaha o snižování rozpočtu měla předcházet nebo následovat reformu Společné zemědělské politiky.  Podle něho to pro diskuzi o budoucí podobě SZP není špatné vzdělání. „Chceme vymyslet vzorec, jednotný, fungující a srozumitelný. Do tohoto vzorce se pak dodá objem peněz,“ řekl ministr.
Poslance EP zajímala také budoucnost Lisabonské smlouvy v ČR a názory ministra na budoucí spolurozhodování Rady a EP.
Předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Neil Parish podpořil ideu narovnání plateb a podmínek členských států. Vyjádřil také přesvědčení, že české předsednictví v osobě Gandaloviče je dobře připraveno ambiciózním závazkům svého programu dostát.
Na výboru EP pro rybářství zaznělo, že předsednictví ČR, jako země, která nemá přímý přístup k moři, má lepší předpoklady k funkci mediátora. Apel na ministra Gandaloviče směřoval k tomu, aby vyzval EK k brzkému předložení strategie k akvakultuře. Vzhledem k vnitrozemské poloze ČR i její bohaté tradici chovu ryb je tato oblast i prioritou předsednictví.
kontakt: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU 
zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU