Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

19/01/09
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: www.agronavigator.cz/ekozem
 

Geo a biodiverzita: integrující perspektivy 
Pozvánka na konferenci, která se koná ve dnech 22. a 23. ledna 2009 v Praze.

Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin 
Informace o projektu Svazu PRO-BIO.

Výsevní dny 2009
Všemi biozahrádkáři každoročně očekávaná publikace Výsevní dny konečně v prodeji.

Kvalita a bezpečnost potravin
Nová příručka ekologického zemědělství.

Evropa spojí síly v zájmu udržitelného rozvoje 
Z jednání ministryně zemědělství, přírody a kvality potravin Nizozemského království paní Gerritje Verburg a ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče.

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy
Pozvánka na semináře, jejichž obsahem budou změny týkající se  nové legislativy pro EZ.

Příjem vody a zdravotní stav dojnic
Závěr amerického výzkumu, zveřejněný v britském odborném časopise Journal of Dairy Science.

Signály 2009: Osm příběhů ze životního prostředí pro Evropu v roce 2009 
O nové publikaci Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Signály 2009, kterou v Praze představila ředitelka agentury Jacqueline McGladeová.  

Delší lhůty realizace projektů PRV
Prodloužení usnadní žadatelům financování.

Tegut získal německou Cenu za udržitelnost 2008 
Německý maloobchodní řetězec Tegut získal Cenu za udržitelnost 2008 a v této oblasti již dlouho v německém maloobchodu udává směr vývoje.

Jak se rodí bio 
Knižní tip: Nová dětská publikace o EZ.

Deset potravin, které se vyplatí kupovat v biokvalitě
Server iDNES přinesl přehled potravin, které se doporučují kupovat z ekologické produkce. Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství.

Kalendář bio akcí
Přehled první poloviny roku 2009.

Mezinárodní výzkumné centrum biopotravin v Dánsku 
V Dánsku bylo otevřeno výzkumné centrum pro ekologické zemědělství (ICROFS).

Biostrava přímo ovlivňuje uhlíkovou stopu 
Závěry německá studie, která se zabývala spojitostí mezi běžným jídelníčkem a emisemi uhlíku.

Argumenty pro ekologické zemědělství 
Výběr z informačního letáku 90 argumentů pro ekologické zemědělství, který vycházejí z výzkumných prací výzkumného ústavu pro EZ FiBL a ze zkušeností zejména ze Švýcarska a Německa.

Využití luskovino-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice
Nový norsko – český výzkumný projekt zaměřený na luskovino-obilné směsky

Hmyzí opylovatelé v krajině a Zemědělství a voda v k rajině 
Pozvánka na seminář realizovaný v rámci projektu Zemědělci přírodě.

Sladká zima se Sluneční bránou
Oslaďte si mrazivé počasí teplým kakaem nebo houskou s marmeládou – novinkami od Sluneční brány, s. r. o.

Biovinic v Česku letos dvakrát více 
Také biovíno zaznamenává u nás značný nárůst.

Biopreparáty vhodné i pro ekologické zemědělství
Charakteristika biopreparátu AQ 10 na bázi houby Ampelomyces quisqualis a výsledky pokusů s mikroskopickými řasami a sinicemi k stimulaci růstu rostlin.

Kontrola podmíněnosti pro rok 2009 
Kompletní přehled požadavků vyplývajících z právních předpisů a standardů, jejichž plnění bude od 1.1 2009 podmínkou pro poskytování finančních podpor.

BIOKONT CZ
Základní informace o kontrolní a certifikační společnosti působící v ČR.

Formuláře BIOKONT CZ 
Komplatní přehled formulářů pro osoby podnikající v EZ – ke stažení.

Ceník služeb BIOKONT CZ 
Platnost v roce 2009.

Formuláře ABCERT
Žádosti ke stažení pro ty, kteří podnikají a chtějí podnikat v EZ.

Formuláře KEZ 
Kompletní formuláře ke stažení pro ty, kteří podnikají v EZ.

Porážky hospodářských zvířat kontrolované KEZ o.p.s.
Kontaktní údaje na firmy provádějící porážky v režimu EZ – v kompetenci KEZ.

Legislativa pro rok 2009 
Přehled legislativních opatření platných v ČR.

Ceníky KEZ pro rok 2009 
Informace pro žadatele.

Biokuchař ka Hanky Zemanové 
V závěru loňského roku vyšlo druhé, aktualizované vydání populární bio kuchařky.

Přírodní herbicidy do kukuřice
Švédský výzkumný projekt využitelný i v ekologickém zemědělství.

Zeptejte se, na co chcete
Právní poradna: Komu se oznamují změny týkající se pozemků na ekofarmě v přechodném období?

Zeptejte se, na co chcete… 
Jak se zaregistruje výrobce biopotravin, který chce zahájit výrobu biopotravin?

Zeptejte se, na co chcete…
Co se rozumí termínem „souběžná produkce na ekofarmě“?

Zeptejte se, na co chc ete…. 
Otázky týkající se délky přechodného období pro drůbež, nejkratší doby chovu a možnosti velkochovu monogastrů v EZ.

Zeptejte se, na co chcete… 
Jak lze nejúčinněji zabránit mandelince bramborové při pěstování bio brambor?

Zeptejte se, na co chcete… 
Rád bych rozšířil nabídku své restaurace o některé biopotraviny. Jak mám postupovat, musím splňovat nějaké předpisy?

Zeptejte se, na co chcete…
Ráda bych si koupila obilí v biokvalitě přímo od českých pěstitelů, kde záskám na ně kontakt? Sháním též pohankové slupky.

Zeptejte se, na co chcete…
O ek ologickém zemědělství se hovoří spíše jen v superlativech. Má však způsob ekologického hospodaření  také stinné stránky?

Další miliarda na dorovnání přímých plateb půjde z Pozemkového fondu ČR
Kabinet odsouhlasil návrh novely zákona, který umožní převést miliardu korun na dorovnání přímých plateb zemědělcům.

V Česku roste počet ekologických zemědělců a výrobců biopotravin
Nejnovější statistic ké údaje agentury Green marketing.

Americkým biozemědělstvím otřásá skandál
Americká firma vyrábějící biohnojiva ve snaze zvýšit účinnost a snížit cenu přimíchávala do výsledného produktu zakázaný sulfát amonný.

BioFach – dostaveníčko biosvěta 
Pozvánka na veletrh, který proběhne od 19. do 22. února 2009 v Norimberku.

Aktualizovaná pozvánka na seminář e: Cross compliance v podmínkách ČR od r. 2009
IREAS, Institut pro strukturální politiku, pokračuje v pořádání seminářů pro podnikatele v zemědělství v různých městech ČR. Proti programu stanovenému v r. 2008 došlo k několika změnám.
 

Zařazeno v Aktuality, Odkazy