Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace z Pardubického kraje v roce 2009

26/01/09
smf

ZÁSADY pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

ZÁSADY pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova
 
 
Aktuální informace POV na rok 2009
 
OBECNÝ NÁVOD – Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2009
 
FORMULÁŘE žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2009

Kontaktní osoba:   Jaroslava Žáková     466 026 412

Zařazeno v Dotace, Důležité v PK