Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Praktické použití portálu FARMÁŘ

12/12/08
smf

Semináře pro zemědělské podnikatele (FO), právnické osoby podnikající v zemědělství .

Semináře – Praktické použití portálu FARMÁŘ
Semináře pro zemědělské podnikatele (FO), právnické osoby podnikající v zemědělství
Informace a přihlášky: IdeaHELP, o.p.s., Klostermanova 1258, 564 01 1 Žamberk ing. Jan Šeda, tel.: 465 676777, fax: 465 676767, mobil: 603 483767 e-mail: jseda@ideahelp.cz