Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Miliardy eur z rozpočtu EU přišlo vniveč

12/11/08
smf

Šest miliard eur z rozpočtu EU přišlo vniveč.Autor: nka, zdroj: www.novinky.cz

Šest miliard eur z rozpočtu EU přišlo vniveč
 
EU při poskytování peněz často naletí podvodníkům
Z rozpočtu Evropské unie přišlo loni vniveč šest miliard eur. Vyplývá to z auditu Evropského účetního dvora. Podle auditorů jde o zatím nejvyšší absolutní částku z evropských zdrojů, která byla promrhána – často protože unie uvolní peníze podvodníkům.
Evropští auditoři tak nemohli již čtrnáctý rok po sobě evropské hospodaření shledat za bezproblémové “ve většině oblastí”. Námitky měli hlavně vůči vynakládání peněz na regionální dotace, jejichž cílem je pozvednout životní úroveň v chudších regionech. Tepali také financování zemědělských projektů rozvoje venkova, které podle nich mají “neúměrně vysoké procento chyb.”
Jako chybný krok audit zhodnotil například zemědělské dotace na omezení používání dusíkatých hnojiv. Náhodná kontrola 13 žadatelů o dotaci zjistila, že devět z nich požadavkům na omezené používání dusičnanů nevyhovělo. Spousta zemědělců si také pomáhala k vyšším dotacím tím, že udávali vyšší rozlohu pozemku nebo počet hospodářských zvířat.
Další nesrovnalosti kontrola objevila u italských pěstitelů oliv – olivovníky s Bio certifikátem místo na poli rostly na deset metrů vysoké skládce. Dotyční zemědělci přitom od evropského chlebodárce dostali dotaci na výrobu biooleje. Čtyři výtečníky pak italská policie obvinila z podvodu.
Z Itálie pocházeli i další hříšníci – provozovatelé jezdecké školy v Lombardii dostali na výuku tělesně postižených 400 tisíc euro. Jak se ale ukázalo, na počtu žáků si dost přidávali a pak falšovali podpisy imaginárních klientů, aby o dotaci nepřišli.
Podíl chybných dotací je přesto nižší
Celkový evropský rozpočet loni činil 114 miliard euro, z toho 42 miliard bylo určeno na regionální a sociální fondy. Nejméně 11 procent z těchto fondů přitom padlo na chybné, potažmo zbytečné projekty. Oproti roku 2006 se sice podíl chybných dotací snížil o jeden procentní bod, celková suma ale byla vyšší kvůli nárůstu celkového evropského rozpočtu.
Evropská komisařka pro regionální politiku Danita Huberová řekla, že je potřeba se na problém podívat v celé šíři. "Peníze Evropské unie napomáhají transformaci regionálních i národních ekonomik, rekvalifikaci občanů, modernizaci infrastruktury, investují do výzkumu a ochrany životního prostředí,” uvedla.
Autor: nka, zdroj: www.novinky.cz
 

FULLTEXTSTOP