Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář ve Skalském dvoře

03/10/08
smf

Seminář "Další aktuální otázky českého zemědělství". Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Další aktuální otázky českého zemědělství

 
Pozvánka na pracovní seminář (školení) k Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013
 
 
 
V souladu s čl. 76  nařízení Rady (ES) č. 1698/ 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova připravil odbor Řídící orgán PRV ve spolupráci s profesními organizacemi, ekonomickými a sociálními partnery informační seminář o možnostech , které Program rozvoje venkova nabízí a o pravidlech pro získání přístupu k financování prostřednictvím tohoto programu.
 
Datum konání: 3.a 4. listopadu 2008
 
Místo konání: Skalský dvůr, rekreační a školící středisko, Lísek 52 Bystřice pod Pernštejnem 

                                                       
Program semináře:
 
Pondělí 3. listopadu 2008
8.30 –   10.00 prezence, káva , občerstvení
 
10.00 – 12.00   Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce rozvoje venkova – MZe
                        Ing. Ivan Landa ,CSc. – ředitel odboru  MZe
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 Ing. Pavel Brandl , předseda Pozemkového fondu ČR
14.00 – 15.00 Ing. Jaroslav Vítek, ředitel Ústředního pozemkového úřadu
15.00-  15.30 prezentace firem
 
15.30 – 16.00 káva
 
16.00 – 18.00 Ing. Tomáš Revész – ředitel SZIF 
                       Zástupci ČMSZP
18.00 – večeře
 
Úterý 4. listopadu 2008
8.00 – 10.00 Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe
                     Ing. Ivan Landa  – ředitel odboru MZe
 
10.00 – 10.30 káva
 
10.30 – 12.30 Zástupci zájmových a profesních seskupení v ČR , členů 
                       Monitorovacího výboru EAFRD
 
 
Ing. Pavel  Sekáč
vrchní ředitel sekce rozvoje venkova
 
Ing. Zdeněk Koubek
předseda ČMSZP

  
Trvání akce: od 10.00 hod. dne 3.11.2008 do 12.30 hod. dne 4.11.2008.

Zařazeno v Semináře