Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace z ROP pro Chrudim a Poličku

03/10/08
smf

Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) pro Chrudim a  Poličku. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Podepsali smlouvy na dva projekty s podporou Evropské unie
(2.10.2008)

 Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek jako statutární zástupce Regionální rady NUTS II Severovýchod ve čtvrtek 2. října podepsal se starosty Janem Čechlovským a Jaroslavem Martinů dvě smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP). Jeden projekt předkládají chrudimští, druhý v Poličce.
 „Chrudim předložila projekt na rekonstrukci Klášterních zahrad včetně sanace ohradních zdí zahrad a na rekonstrukci městského turistického okruhu Zlaté stezky. V zahradách by mělo dojít k novému dispozičnímu uspořádání tak, aby vznikl prostor pro hraní her a společenský prostor, ale i relaxační plochy a květinové záhony. S tím souvisí i směrové, výškové a šířkové uspořádání Zlaté stezky. Tento projekt výrazně přispěje ke zlepšení kvality života ve městě,“ komentoval projekt vicehejtman Línek s tím, že celkové náklady projektu jsou ve výši téměř 24 mil. Kč. Z ROPu – oblasti rozvoje měst – dostanou 85 % nákladů.
„Druhý projekt se týká Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Tady je žadatelem také město, které z prioritní osy na podporu cestovního ruchu získá 92,5 % uznatelných nákladů. Polička chce za cca 28 mil. Kč vytvořit nové moderní centrum světového skladatele, jehož muzeum je dnes už zastaralé. Bude vytvořena nová interaktivní expozice Bohuslava Martinů, ale i doprovodné výstavy skla na Horácku a Poličsku, a také prostory pro kulturní a společenské akce, odpočinkové zóny i depozitáře pro ochranu originálních sbírek a zázemí pro badatele. Centrum je určeno široké turistické veřejnosti, školní mládeži i odborníkům,“ doplnil Línek.
Kromě těchto dvou projektů byly ve spádovém území Chrudimska podpořeny další 4 projekty (cyklostezka Chrudim-Pardubice, Rekreační lesy Podhůra, Muzeum barokních soch-rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a Informační kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko). Na Poličsku to jsou další tři projekty (1. etapa rozšíření průmyslové zóny v Poličce, Multifunkční dům v Bystrém a propagační kampaň turistické oblasti Českomoravského pomezí).