Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Doporučeno menší krácení agrárních dotací

14/10/08
smf

Zemědělský výbor Evropského parlamentu doporučuje menší krácení agrárních dotací, než navrhuje v Evropská komise.Zdroj: www.agrarheute.com, převzato z : www.cestr.cz
 

Zemědělský výbor Evropského parlamentu doporučuje menší krácení agrárních dotací, než navrhuje v Evropská komise.
V doporučení členským státům a Evropské komisi požaduje zemědělský výbor EP krácení přímých plateb do výše 7 %, zatímco návrh komisařky Fischer-Boelové počítá s přesunem 13 % do druhého pilíře – rozvoj venkova. Navržené doporučení se vztahuje k právě diskutované prověrce zdravotního stavu společné zemědělské politiky, o kterém usí být rozhodnut do konce letošního roku 
  Německo se obává masivních ztrát příjmů zemědělských podniků, především v nových spolkových zemích právě v souvislosti s navrhovanou „progresivní modulací“ .Zemědělský výbor EP se sice vyjádřil souhlasně, pokud se jedná o vlastní princip progresivní modulace, ale zásadně nesouhlasí s navrhovanými procentními sazbami pro modulaci. 

  V oblasti mléčných kvót doporučil navýšení kvóty o 1 % v letech 2009 a 2010, o dalším navyšovaní kvóty je třeba rozhodnout až na základě analýzy situace na trhu v roce 2010

Zdroj: www.agrarheute.com, 8.10.2008
Převzato z : www.cestr.cz