Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chcete pomoct s přípravou projektu v rámci evropských dotací?

01/10/08
smf

Je vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Chcete pomoct s přípravou projektu v rámci evropských dotací? Nepropásněte příležitost!
Chcete pomoct s přípravou projektu v rámci evropských dotací? Nepropásněte příležitost! (29.9.2008)

Centrum evropského projektování jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Liberec, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, cílenou do oblasti podpory 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání.
Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi přípravy projektových žádostí. Projektový záměr pilotního projektu musí být zaměřen do oblasti podpory 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí.
Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytnuta asistence při přípravě, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních žadatelů o finanční podporu z ROP SV zaměřenou do oblasti podpory 4.1.
 
Termín výzvy:
Vyhlášení výzvy: 01. 10. 2008
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2008, 12:00 hodin
 
Kontaktní údaje vyhlašovatele:
Centrum evropského projektování a.s., Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 
Kontaktní osoby:
Ing. Iva Krunčíková +420724540542, +420495817803, kruncikova@cep-rra.cz
Ing. Petra Černá +420725724293, +420495817815, pcerna@cep-rra.cz
 
Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAAK – www.cep-rra.cz/paak.