Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění všem příjemcům podpor

16/09/08
smf

Upozornění všem příjemcům podpory na důležité termíny. Autoři: ing. Kateřina Mračková, Ing. Karel Stojan, ZA MZe Olomouc, zdroj: www.kis-olomoucky.cz
 

Upozornění všem příjemcům podpory na důležité termíny

Do 15. 10. 2008 nutno dodat deklarace chovu koní – pouze u těch, kteří mají LFA, HRDP – ekologie a ošetřování travních porostů a EAFRD – ekologie a ošetřování travních porostů a chovají koně.
Do 30. září 2008 dodat na ZA  podepsaný nápočet VDJ pro platbu na KBTPM a ovce a kozy a sestavu seznam živých zvířat v ÚE  z Hradišťka pod Medníkem – pouze Ti, kdo se v dotacích do těchto dvou dotačních titulů přihlásili. Pokud máte na nápočtu O VDJ, nic nepředkládáte.
Žadatelé v HRDP musí vést pastevní deník.
Pouze novelou č. 99/2008 Sb. bylo uvedeno, že se pastevní deník nemusí zasílat na SZIF, proto ho nemusíte předkládat na zemědělskou agenturu v uvedeném termínu.
U energetických plodin  do 30. 11. 2008  předložit prohlášení o sklizni.
Od 1. 9. do 1. 11. 2008 je možno podávat  dotace na pojištění zvířat a plodin přes PGRLF a.s.
Žádost se podává v jednom vyhotovení souhrnně za všechny programy. Formuláře jsou ke stažení na www.pgrlf.cz či k vyzvednutí na ZA.
Pěstování meziplodin – HRDP – podle starého AEO – poslední termín pro výsev meziplodin je 10. října  2008, podle EAFRD  – nového do 20. září 2008.  Dávejte si na tyto termíny pozor. Nezapomeňte mít nakoupené uznané osivo pro založení meziplodin v množství, jak udává příslušná tabulka. Příklad – minimálně 20 kg hořčice na ha.
Do 30. 9 2008 nutno předložit dotační titul 1R  restrukturalizace ovocných sadů – výsadba a dotační  tituly 3a, 3b, 3d, 3h a 8A.
 
Do 15. 10. 2008 žádosti na DT  8Ba – kadávery, 8 E – IBR.
 
U ošetřování TTP nezapomeňte provést druhou seč do 31. 10. 2008. Pokud máte nadstavbové managmenty, máte jiný termín, Tento termín je obecný pro obvyklé ošetřování. Porost nesmí být po tomto datu vyšší než 30cm.
 
Upozornění pro všechny chovatele chovu skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců : nejpozději do 14. září 2008 musí být provedena vakcinace proti BT (katarální horečka ovcí, blue tongue).
Autoři:  
ing. Kateřina Mračková                                    Ing. Karel Stojan
odbor ZA MZe ČR Olomouc                           ředitel ZA MZe ČR Olomouc

Zařazeno v Aktuality, Dotace