Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře pro ekologické zemědělství

02/09/08
smf

Akce Spolku poradců v ekologickém zemědělství. Určeno pro poradce, ekologické zemědělce a zemědělce, kteří chtějí získat informace o ekologickém zemědělství. Zdroj: www.eposcr.cz
 

Nabídka seminářů pro ekologické zemědělství

Akce Spolku poradců v ekologickém zemědělství. Určeno pro poradce, ekologické zemědělce a zemědělce, kteří chtějí získat informace o ekologickém zemědělství.
12. září 2008
Ovocnářství v EZ a možnosti prodeje v EZ
Seminář  spojený s exkurzí u úspěšného ekologického ovocnáře pana Ing. Bedřicha Plíška.
Zahájení v 9,45 hodin v obci Vinice 4, 508 01 Hořice
Kde se sejdeme? http://www.axis4.cz/Mapy.aspx?firma=156385&jazyk=cs
25. září 2008
Chov dojnic a zpracování mléka v EZ
Seminář   spojený s motivační exkurzí na farmě rodiny Šourkových, která se nachází na severní straně kopce Filoun (578m) nad obcí Plavy v Jizerských horách okr.Jablonec n.Nisou. Obhospodařovaná výměra činí 83 ha zemědělské půdy a 6 ha lesa. Hlavní činností je chov skotu plemene Holštýn celkem 65 ks z toho 25 krav. Veškerá produkce mléka je zpracována na farmě ve vlastní minimlékárně na výrobky
Zahájení v 8,45 hodin na Farma Filoun , 468 46 Plavy
Jak se dostanete na farmu? http://www.farmafiloun.cz/mapa.htm
24. října 2008
Chov nosnic a produkce vajec v EZ
Seminář spojený s motivační exkurzí na ekofarmě pana Pavla Kýra s chovem nosnic.
Zahájení v 10,45 hodin Heroltice 8, 789 91 Štíty
Jak se dostanete na farmu? http://supermapy.atlas.cz/?bbox=3621570,5538730,3627380,5543300&poi=2,6,7
 
Žádáme zájemce o potvrzení účasti telefonicky nebo SMS na mobil: 774710391 nebo mailem: pdavid@eposcr.cz.( pro nepřihlášené účastníky  nebude přichystáno občerstvení a výukové materiály)
V případě, že máte konkrétní dotaz zašlete jej před konáním semináře na mail: pdavid@epos.cz můžete se tak spolupodílet na náplni semináře.
Účast na semináři je bezplatná (náklady na dopravu na seminář a na místo exkurze si hradí každý účastník sám). Více informací naleznete na www.eposcr.cz a www.agro-envi-info.cz                                                        
  

Zařazeno v Aktuality, Semináře