Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Rapotíně

19/09/08
smf

Seminář Šetrné čerpání přírodních zdrojů a údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mléka.

Šetrné čerpání přírodních zdrojů a údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mléka

Výzkumný ústav pro chov skotu pořádá 5. 11. 2008 seminář s mezinárodní účastí.
Akce je bezplatná, kromě stravného.

Pozvánka na 5. 11. 2008Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín, zahájení v 9:00 hodin – přihlášky zašlete nejpozději do 15. 10. 08.
Kontakt: Ludmila Kousalová
Tel.: +420 583 392 248
Fax: +420 583 392 129

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín, Výzkumníků 267,788 13 Vikýřovice

Zařazeno v Semináře