Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Proseči

24/09/08
smf

Seminář VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ v proseči  21.10.2008.

   
EKOTOXA
 
 
Centrum pro životní prostředí
            a hodnocení krajiny
 
                                                         Vás zve na odborný seminář
 
 
  využití obnovitelných zdrojů energie ze zemědělství a lesnictví

Program:
  • Úvod do problematiky (vývoj, legislativa)
  • Využití jednotlivých druhů biomasy, jejich zpracováním a zhodnocením (sláma, seno, dřevo, štěpka, bioplyn, pelety, brikety)
  • Dotační podpora využití biomasy z PRV
  • Občerstvení zajištěno
 
 
Termín: 21.10.2008, 9.00 – 16.00 hod
 
Místo: Obecní úřad Proseč
 
 
Závěrečnou součástí běhu školení bude i návštěva v obci Kněžice u Nymburka s exkurzí na bioplynovou stanici a kotelnu na biomasu s centrálním zásobováním tepla po obci dne 13.11.2008
Prosíme o vyplnění přiložené návratky především z důvodu dostatečné kapacity sálu, vydání osvědčení účastníkovi semináře a zajištění občerstvení.
 
 
Semináře se konají s podporou Programu rozvoje venkova, Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace
 
 
——————————————————————————————————————-


 
 
NÁVRATKA
 
Název podniku/instituce/organizace…………………………………………………………..
 
Místo semináře……………………..Datum semináře……………………….
 
Jméno účastníka semináře………………………..
 
Kontakt:…………………….
 
 
Návratku zašlete prosím nejlépe e-mailem na kamila.lisalova@ekotoxa.cz nebo potvrďte telefonicky na čísle 558 900 015, případně na adresu:
 
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Kamila Lisalová
Otická 37/761
746 01 Opava
 
 
 

Zařazeno v Obce a venkov, Semináře