Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Hradci králové

05/09/08
smf

Seminář pro žadatele do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Seminář pro žadatele do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Datum konání: 16. září 2008
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar), zasedací místnost P1.906
Zahájení semináře: 10:00 hodin
Předpokládané ukončení semináře: 13:00 hodin

Vyplněné závazné přihlášky na seminář (viz níže) zasílejte na e-mailovou adresu rklima@kr-kralovehradecky.cz do 12. září 2008.
soubor ve formátu pdf Pozvánka

soubor ve formátu xls Závazná přihláška

Zařazeno v Obce a venkov, Semináře