Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na Den malých obcí

29/09/08
smf

30. setkání starostů malých obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy.

Pozvánka na Den malých obcí
30. setkání starostů malých obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy.
 
9. října v Praze (Národní dům na Smíchově) a 14. října ve Vyškově (Posádkový dům armády) vždy od 9.00 hod.
Připravovaná témata:
  • regionální rozvoj a podpůrné programy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj
  • program rozvoje venkova a podpora Ministerstva zemědělství
  • financování územních rozpočtů (Ministerstvo financí)
  • operační program Životní prostředí (Státní fond životního prostředí) a regionální operační programy
  • aktuální problémy veřejné správy (Ministerstvo vnitra)
Podrobnosti a informace včetně přihlášek naleznete na webových stránkách společnosti Triada, s. r. o.

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov