Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MODELOVÁ ŘEŠENÍ STÁJÍ

18/09/08
smf

Metodická příručka pro zemědělce, áporadce, projektanty a dodavatele stájí a technických systémů pro chov dojnic. Zdroj: VÚZT Praha

Tato publikace představuje metodickou příručku pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele stájí a technických systémů pro chov dojnic. Užitečné informace zde naleznou všichni zájemci, kteří uvažují nebo již připravují novou výstavbu nebo modernizaci stájí pro chov dojnic.
doc. Ing. Jiří Vegricht,CSc. a kol.
MODELOVÁ ŘEŠENÍ STÁJÍ A FAREM PRO CHOV DOJNIC
Tato publikace představuje metodickou příručku pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele stájí a technických systémů pro chov dojnic. Užitečné informace zde naleznou všichni zájemci, kteří uvažují nebo již připravují novou výstavbu nebo modernizaci stájí pro chov dojnic.
Je zde prezentován dosavadní vývoj v chovu dojnic v ČR a současný stav z hlediska používaných technologií a pracovních postupů. V další části jsou analyzovány a hodnoceny základní technické a technologické systémy pro ustájení, krmení, dojení a skladování mléka, odklízení mrvy a kejdy a podestýlání vhodné pro chov dojnic v ČR. V navazující odborné části jsou uvedeny základní zásady pro navrhování a projektování stájí a farem pro chov dojnic, jejichž dodržení je jedním z nezbytných předpokladů pro úspěšnou realizaci a provozování stáje nebo farmy.
V hlavní části je formou katalogových listů prezentováno celkem 23 modelových návrhů stavebně-technického stájí a farem pro 72 – 810 dojnic, z toho 14 modelových návrhů novostaveb stájí a farem s dojením v dojírně, 5 návrhů modernizací stájí typu K 105 a K 174 a 3 návrhy novostaveb stáje s dojením v AMS.
Každý katalogový list je zpracován formou návrhu půdorysného řešení a řezu navrhovanou stájí, stručným popisem technického řešení a možnými variantami technologických systémů. Základní parametry stáje jsou souhrnně zpracovány formou celostránkové tabulky. Publikace je vázána v kroužkové vazbě, která zjednodušuje práci s touto publikací.
Publikace vznikla v souvislosti s řešením projektu MZe NAZV QF4145. Byla vydána VÚZT v.v.i, Praha, kde je také možné tuto publikaci objednat (VÚZT v.v.i., paní Alena Nováková, Drnovská 507, 159 00 Praha 6, tel. 233 022 337, – 233, email alena.novakova@vuzt.cz).
Odborné informace je možné směrovat na autory publikace nebo email jiri.vegricht@vuzt.cz
 
 
VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., FABIÁNOVÁ, M., DOLEŽAL, O., AMBROŽ, P. Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic [Stables and farms modelling solution for dairy cows breeding].
Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 112 s. ISBN 978-80-86884-34-9
 

Zařazeno v Aktuality, Poradenství