Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čs.zemědělství v podmínkách reformy SZP

23/09/08
smf

Semináře na téma České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci. IREAS Praha

Název: České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci
Odborný zájem: Strukturální fondy EU
Aktivita: Konference a semináře
Termín konání: 30.9.2008 (úterý)
Popis:

POZOR: Další semináře se konají v těchto městech:

 1. Praha, 30. 9. 2008,
 2. Děčín, 7. 10. 2008,
 3. Liberec, 8. 10. 2008,
 4. Hradec Králové, 9. 10. 2008,
 5. Jihlava, 15. 10. 2008,
 6. Brno, 4. 11. 2008,
 7. Olomouc, 5. 11. 2008,
 8. Ostrava, 6. 11. 2008,
 9. České Budějovice, 13. 11. 2008,
 10. Plzeň, 14. 11. 2008.
Informace o místě konání, jakož i programu těchto seminářů budeme průběžně upřesňovat. Přihlásit se však můžete předběžně již nyní.
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář „České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci: přímé platby a cross compliance, zvyšování konkurenceschopnosti“, který se koná 30. 9. 2008 v zasedací místnosti IREAS, Štěpánská 45, 110 00 Praha 1. Přesný harmonogram viz program (*.pdf).

Seminář je organizován jako jednodenní (7 vyučovacích hodin) a je zaměřen na aktuální záležitosti postupující reformy Společné zemědělské politiky EU (SZP EU), cross-compliance a možnosti zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů v rámci projektů financovaných z EAFRD. Seminář je určen výhradně pro:

 1. zemědělské podnikatele (fyzické i právnické osoby),
 2. podnikatele (fyzické i právnické osoby), kteří podnikají v zemědělství, potravinářství a lesnictví a zpracovávající zemědělské produkty a výrobky.
Seminář organizujeme vždy pro skupinu cca 23–25 účastníků, což zaručuje individuální přístup a možnost diskutovat jednotlivé problémy podle požadavků účastníků. Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího kursu.
Na semináři bude zároveň zdarma poskytnuta nová publikace s CD s názvem tohoto semináře. Dále jsou připraveny i další podkladové materiály, které využívají poznatky ze zkušeností jednotlivých odborníků v praxi s cílem sestavení dobrých i špatných příkladů a jejich důvodů. Na této publikaci pracoval tým expertů zabývajících se dlouhodobě problematikou rozvoje českého zemědělství a venkova v rámci evropských a národních veřejných zdrojů. Stejný tým se zároveň i částečně podílel na přípravách klíčových dokumentů na národní úrovni pro programové období 2007–2013.

p>Účast na semináři je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě místnosti je však potřeba se předem zaregistrovat, buď on-line nebo e-mailem na konference (zavináč) ireas.cz. V takovém případě prosím uveďte:

 1. Vaše jméno a příjmení, titul,
 2. věk účastníka v intervalu: (A) méně než 40 let nebo (B) rovno nebo více než 40 let,
 3. název podniku nebo subjektu, který zastupujete,
 4. IČO (FO nebo PO),
 5. adresa u fyzických osob nebo místo podnikání u právnických osob,
 6. kontaktní telefon,
 7. typ Vaší činnosti: zemědělství, lesnictví, potravinářství.
Kontaktní osoba: Bc. Marta Konečná, 222 230 259

Zařazeno v Aktuality, Semináře