Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude ekologické zemědělství budoucím modelem pro evropské zemědělství?

26/09/08
smf

Třicet evropských odborníků z dvaceti zemí EU a EFTA, kteří se setkali na semináři „Biopotraviny a ekozemědělství a jeho politický rámec“ v maďarském Hortobágy v Maďarsku. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Bude ekologické zemědělství  budoucím modelem pro evropské zemědělství?

Z evropského semináře o biopotravinách a ekologickém zemědělství a jeho politickém rámci (1, který pořádala IFOAM EU Group (skupina organizace IFOAM pro EU) (2) v Maďarsku.
Třicet evropských odborníků z dvaceti zemí EU a EFTA, kteří se setkali na semináři „Biopotraviny a ekozemědělství a jeho politický rámec“ v maďarském Hortobágy v Maďarsku (3), uvítalo iniciativu francouzského předsednictví zrevidovat CAP post-2013 a vyzvalo Radu, aby přijala ekologické zemědělství jako budoucí model pro evropské zemědělství.
 
CAP (Common Agricultural Policy – Společná zemědělská politika) dospěla ke klíčovému zlomu: snižování rozpočtových výdajů, zvyšování cen potravin, produkce biopaliv, klimatické změny, ekologické problémy. Ty vyvolávají pochybnosti o současném systému zemědělské produkce a jehofinancování. Francouzské předsednictví to uznalo a bude diskutovat o budoucí orientaci CAP na informačním setkání ministrů zemědělství v Annecy ve Francii o tomto víkendu.
 
„Ekologické zemědělství může nabídnout řešení všech těchto problémů“, řekl Francis Blake, prezident IFOAM EU Group. Prošli jsme dobou postupných opatření, která pracují proti sobě, a proto jsou nákladnější. Potřebujeme holistický přístup a ten poskytuje pouze ekologické zemědělství.
 
Francouzské předsednictví EU navrhlo ve svém materiálu pro Radu ministrů čtyři cíle, které by měly být splněny budoucí CAP:
 
• Zajistit bezpečnost potravin, včetně aspektů zdraví veřejnosti;
• přispět ke globálnímu zdraví podmíněnému stravováním a podílet se na bezpečnosti potravin ve světě;
• zachovat rovnováhu oblastí venkova;
• podílet se na boji proti klimatickým změnám a pro zlepšení životního prostředí.
 
Účastníci semináře učinili závěr, že ekologické zemědělství poskytuje jedinečnou kombinaci pozitivních efektů pro všechny výše uvedené cíle: zdraví a kvalita potravin; bezpečnost potravin (samostatnost zvláště v rozvojových zemích); společnost venkova a kvalita života v oblastech venkova, například prostřednictvím vytváření pracovních míst, lokální marketing a prostředí (včetně nižšího využívání energie a sekvestrace uhlíku).
 
Podle Francise Blaka by se proto ekologické zemědělství mělo stát globálním modelem pro zemědělství v Evropě – a budoucí CAP by měla být navržena podle tohoto modelu.
 
 
Více informací: IFOAM EU Group
Tel.: + 32-2-280 12 23, Fax: +32-2-735 73 81,
 
Poznámky
 
(1)          Seminář CAP “Sustainable agriculture in Europe – the role of organic food and farming and its political framework" (Udržitelné zemědělství v Evropě – úloha biopotravin a zemědělství a jeho politický rámec”) poskytne možnost nastínit dopady měnícího se právního rámce v Evropě.
 
(2)          IFOAM EU Group reprezentuje 334 členských organizací IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements – Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství) v EU, v zemích přistupujících k EU a EFTA. Členské země zahrnují: asociace spotřebitelů, zemědělců a zpracovatelů; výzkumné, vzdělávací a poradenské organizace; certifikační orgány a komerční společnosti zabývající se ekologickým zemědělstvím.
 
(3)          Seminář se konal 18. – 21. září v Hortobagy. Je spolufinancován Evropským společenstvím, Generálním ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.
Zdroj: Tisková informace IFOAM EU, 22. 9. 08, překlad Šárka Vondrášková 

Zařazeno v Aktuality, Odkazy