Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrovenkov na Zemi živitelce

03/09/08
smf

Dne 22. srpna 2008 se Agrovenkov o.p.s. Pardubice  zúčastnil jako nositel statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje Země živitelky v Českých Budějovicích.

Dne 22. srpna 2008 se Agrovenkov o.p.s. Pardubice  zúčastnil jako nositel statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubický kraje Země živitelky v Českých Budějovicích.Ve stánku pro KIS  prezentoval Pardubický kraj společně se zástupci  KIS pro kraj Vysočina.

setkání s ministrem zemědělství

snímek I

snímek II

snímek III

snímek IV