Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vesnice roku v Pardubickém kraji

26/08/08
smf

Vesnicí roku v Pardubickém kraji za rok 2008 je Osík na Litomyšlsku. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Vesnicí roku v Pardubickém kraji je Osík na Litomyšlsku
Vesnicí roku v Pardubickém kraji je Osík na Litomyšlsku (22.8.2008)

Velkou slávu zažila obec Osík u Litomyšle. Vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku a stala se Vesnicí roku 2008 v Pardubickém kraji. Kromě slávy a prestiže získala ocenění Zlatou stuhou a finanční částku 1 mil. Kč od vyhlašovatelů soutěže a dalších sto tisíc od Pardubického kraje. Starostovi i obyvatelům obce ve čtvrtek 22. srpna v místním Kulturním domě gratulovali členové Rady Pardubického kraje, ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, europoslanec a předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák i poslanci a senátoři. Všichni Osíku přáli také úspěch v celostátním kole, kam obec nyní postupuje.
„Ocenění je uznáním odvedené práce a motivací do budoucna. Komise jako by nám řekla: „Ano, děláte to dobře!“ Tato slova by ale neměla znít jen z úst odborníků, ale hlavně z úst občanů,“ řekl starosta Osíku Karel Rothschein, který dodal, že letos přihlášku do soutěže Vesnice roku vyplňoval už po třinácté. Teď ale ví, že udělal dobře.
Osík je obec s přibližně tisícovkou obyvatel. První zmínka o ní je už z roku 1347. Od té doby se tu událo mnoho důležitého, obec zažívala různé etapy vývoje i útlumu. Nyní má opravenou školu, dětská hřiště, veřejná prostranství včetně hřbitova a podařilo se jí také z neútulného koutku obce vybudovat tréninkové golfové hřiště. Do budoucna plánuje např. modernizaci sportovní haly ze zdrojů Regionálního operačního programu, chce modernizovat hasičskou zbrojnici, obecní úřad, plánuje kanalizaci.
 Obec Osík však nebyla jedinou oceněnou obcí. Odborná komise udělila celkem 5 stuh, 4 čestné diplomy a 16 diplomů komise. Modrou stuhu za společenský život získala obec Semanín, okres Ústí nad Orlicí. Bílá stuha za činnost mládeže patří obci Voleč na Pardubicku. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí komise udělila komise obci Krásné, okres Chrudim. Držitelem Oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu je obec Sebranice na Svitavsku. Čestný diplom za vzorné vedení kroniky získaly Výprachtice, za kvalitní květinovou výzdobu v obci obec Voleč, za vzorné vedení obecní knihovny Horní Ředice a za rozvíjení lidových tradic Jenišovice. (Úplné výsledky jsou k dispozici na http://www.mmr.cz/vesnice-roku-2008)
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem obcí a měst ČR. Letos to bylo už po čtrnácté. Přihlásit se do soutěže mohly obce „vesnického charakteru“, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice. Záštitu nad krajským kolem přijal hejtman Ivo Toman.
    Hejtman Ivo Toman gratuloval starostovi Osíku a předal mu šek Pardubického kraje na částku 100 tisíc korun Mezi gratulanty byl i ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek Vicehehejtman Roman Línek předával čestný diplom starostce obce Voleč Květě Heřmánkové Čestné diplomy udělovali náměstek hejtmana Josef Janeček a vicehejtman Roman Línek Šestnáct diplomů komise předávali radní Jana Smetanová a Petr Šilar Mezi gratulanty byl i radní Pardubického kraje Miroslav Mareš Držitelé diplomů komise