Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální podpora rozvoje venkova v ČR

11/08/08

Seminář se koná v rámci doprovodného programu 35. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Seminář pořádají Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.

 

Odborný seminář „Regionální podpora rozvoje venkova v ČR“

 

dne 22.8.2008, pavilon Z – 1. patro

 

Program:

 9.00 –  9.30  Prezence

 9.30 – zahájení semináře – úvodní slovo 1.místopředsedy vlády, ministra pro místní rozvoj pana Jiřího Čunka

 9.40 – úvodní slovo 1.náměstka ministra zemědělství PhDr. Ivo Hlaváče

 9.50 – 11.00 – Přednášky – POV a další dotační podpory, ROP a IOP – MMR ČR

11.00 – 12.00 – Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR

12.00 – 12.30 – konkrétní projekty mikroregionů a MAS

12.30 – 13.00 Diskuse

 

Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

  • Zahájení semináře – Aktivity MMR ČR směrem k podpoře rozvoje venkova Jiří Čunek – 1.místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj
  • Aktivity MZe ČR – Program rozvoje venkova, protipovodňová opatření, půda a další PhDr. Ivo Hlaváč – 1. náměstek ministra zemědělství
  • Rozpočet MMR na podporu rozvoje venkova – Ing. Jiří Vačkář – náměstek ministra pro místní rozvoj
  • Regionální programy MMR určené na podporu venkovských obcí – RNDr. Josef Postránecký – ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
  • Integrovaný operační program – Ing.arch Kamila Matoušková CSc.
  • Program rozvoje venkova – možnosti podpor a výhled pro podzim 2008 a jaro 2009. Celostátní síť pro rozvoj venkova – Ing. Anna Hrdličková – odbor Řídící orgán PRV, Ing. Marie Horváthová – odbor environmentálních podpor PRV,  Ing. Pavel Bena, Robin Ojha – odbor venkovských podpor PRV
  • Informace o kurzu pro manažery MAS –Ing. Jana Bačkovská ÚZEI Praha
  • Case study (případové studie) – Anna Čarková – Kyjovské Slovácko v pohybu a Miroslava Valová – Český západ místní partnerství

Zařazeno v Semináře