Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pardubický kraj podporuje vzdělávání v neziskovém sektoru

05/08/08
smf

S podporou Pardubického kraje se konala ve dnech 17. a 18. července další vzdělávací akce pro neziskové organizace. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Pardubický kraj podporuje vzdělávání v neziskovém sektoru
(4.8.2008)

S podporou Pardubického kraje se konala ve dnech 17. a 18. července další vzdělávací akce pro neziskové organizace. Jednalo se o dvoudenní kurz „Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z EU?“, který vedl Ing. Jiří Krátký z Koalice nevládek Pardubicka. Kurz byl veden prakticky, s individuálním přístupem lektora ke všem účastníkům.
Při kurzu se sešli zástupci z různých oborů neziskového sektoru, kteří si přinesli nebo na místě vytvořili svoje modelové náměty na projekty. Většina zúčastněných se do kurzu přihlásila právě proto, že má zájem nějaké projekty s využitím dotace z EU realizovat.
Po úvodu do problematiky čerpání dotací ze strukturálních fondů EU se již přistoupilo k praktickému výcviku, kdy se účastníci dozvěděli a vyzkoušeli, jak správně rozvézt námět projektu do záměru a stanovit cíle a výstupy projektu. Každý si určil své klíčové aktivity, sestavil projektový tým, vytyčil partnery projektu atd., přesně podle struktury žádosti zadávané ve webovém prostředí Benefit7, prostřednictvím kterého se žádosti o dotace skutečně podávají.
„Všechny kroky jsme konzultovali s lektorem Ing. Jiřím Krátkým, který nás při tvorbě žádosti směroval a dával rady a tipy vedoucí k tomu, aby měla žádost co nejvyšší šanci na úspěch“, řekla Bc. Dana Krouželová z Odboru strategického rozvoje kraje, která se kurzu také zúčastnila.
Na konci kurzu odcházel každý účastník se svojí vlastní modelovou žádostí o neinvestiční dotaci z EU.
Díky velkému zájmu a právě vyhlášeným výzvám z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se další kola školení zaměřené na úspěšné psaní žádostí o dotaci z EU uskuteční ve dnech 21. – 22. srpna a 11. – 12. září 2008.
Pokud máte zájem se za symbolickou cenu zúčastnit kurzu, který finančně podpořil Pardubický kraj, obraťte se na koordinátorku Koalice nevládek Pardubicka Janu Machovou (machova@konep.cz), tel: 461 031 821.