Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Další příležitost evropských dotací pro rozvoj měst a obcí

12/08/08
smf

Dne 11. srpna 2008 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o spolufinancování projektů v oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod (ROP).  Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Další příležitost evropských dotací pro rozvoj měst a obcí
(11.8.2008)

Dne 11. srpna 2008 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o spolufinancování projektů v oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod (ROP). Místopředseda Regionální rady NUTS 2 Severovýchod a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek k tomu uvádí: „Věřím, že v soutěži projektů o evropské dotace získají v této výzvě úspěšní žadatelé z Pardubického kraje nejméně 200 milionů korun. Vyhlášená výzva je další příležitostí pro města a obce v kategorii od 5 tisíc do 50 tisíc obyvatel i další možné příjemce v oblasti podpory 2.2 ROP – Rozvoj měst k získání dotace na spolufinancování svých rozvojových projektů z regionálního operačního programu. Žadatelé mají tříměsíční lhůtu k podání žádostí na územním odboru Úřadu Regionální rady v Pardubicích.“
V podzimních měsících letošního roku se očekává ještě vyhlášení výzvy pro oblast podpory 2.3 ROP – Rozvoj venkova s předpokládanou uzávěrkou v lednu 2009. Tato oblast zahrnuje obce s počtem 500 – 5 tis. obyvatel. Pro oblast infrastruktury i marketingu v cestovním ruchu (oblasti podpory 3.1 a 3.2 ROP) se s vyhlášením výzvy letos nepočítá, předběžně jsou v plánu příštího roku.
Úplný text výzvy a veškeré další podmínky k podávání žádostí pro oblast podpory 2.2 ROP jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu Regionální rady www.rada–severovychod.cz.