Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biozemědělství a vazné stáje

08/08/08
smf

Dojnice v rakouských biochovech bude možné i nadále ustájit ve vazných stájích, výjimka byla prodloužena až do konce roku 2013. Zdroj: www.Agronavigátor.cz
 

Biosedláci si oddechli

Dojnice v rakouských biochovech bude možné i nadále ustájit ve vazných stájích, výjimka byla prodloužena až do konce roku 2013.
Dojnice chované na velkých biofarmách budou smět jejich majitelé ustájit ve vazných stájích i po skončení roku 2010.
Jak nyní zveřejnil rakouský list „Österreichische Bauernzeitung“, bylo na začátku července v Bruselu rozhodnuto o přijetí několika změn v prováděcím nařízení pro biofarmy. Jednou ze změn je prodloužení celkové doby, za kterou se musejí sedláci adaptovat na nové podmínky – tj. na zákaz chovu skotu ve stájích s vazným ustájením. Výjimka, jejíž platnost měla skončit na konci roku 2010 byla prodloužena o tři roky. Toto opatření umožní chovatelům dojnic vyčkat s rekonstrukcí biofarem, jejichž velikost přesahuje limitní hodnotu malého podniku, až do roku 2013. Další novinkou je, že se již rakoušští sedláci nemusejí obávat, že by přišli o finanční prostředky z programu životního prostředí z důvodu neplnění prováděcího nařízení pro biofarmy.
 
Jak dále uvedl „Österreichische Bauernzeitung“, přibližně 95 procent z 3 460 biofarem provozovaných ve spolkové zemi Solnohradsko se specializuje na chov skotu. Převážná část dojnic z těchto biofarem je ustájena se vazných stájích. Od 24. srpna roku 2000 obsahuje Směrnice EU č. 2092/91, doplněná Směrnicí č. 1804/1999, ustanovení, platné principiálně pro všechny biologicky hospodařící farmy na území EU a také pro farmy, vyrábějící produkty živočišného původu, zakazující chovat dobytek ve stájích s vazným ustájením. Z této povinnosti jsou vyvázány pouze malé biofarmy s chovem skotu (do 35 VDJ). 
 
Aufatmen bei Bio-Bauern: Bio-Kühe dürfen weiter in Anbindeställen gehalten werden. [cit. 2008-08-04], www.animal-health-online.de