Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora na obnovu majetku obcí a krajů

03/07/08
smf

Obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohromy v uplynulých dnech mohou požádat o podporu v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku. Zdroj: www.mmr.cz
 

Obce a kraje mohou po živelné pohromě z uplynulých dnů žádat o podporu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministr Jiří Čunek upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohromy v uplynulých dnech, že pro obnovu tohoto majetku mohou požádat o podporu v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou. Zásady programu pro rok 2008, stejně jako Výzva k podávání žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva http://www.mmr.cz/ .
„Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu se týká živelních pohrom, např. vichru, lokální povodně, sesuvu půdy apod., které nastaly v roce 2008. Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční účelové dotace a je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jde zejména o místní komunikace, mosty, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury," uvedl Jiří Čunek.Program však není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí," upozornil ministr.
 
Vzhledem k tomu, že program je určen výhradně na obnovu majetku po pohromě, je třeba provést fotodokumentaci vzniklých škod především na tom majetku, na který bude požadována podpora. Jednoznačné doklady o vzniklé škodě jsou podmínkou bezproblémového projednání žádosti.
 
Přijaté žádosti posoudí hodnotitelská komise programu a doporučí ministrovi pro místní rozvoj přiznání nebo nepřiznání dotace. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny opět na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz/ ) a písemnou formou budou účastníci programu vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace.
Zdroj: www.mmr.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov