Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odborný seminář  v Havlíčkově Borové

15/07/08
smf

Ústřední bramborářský svaz ČR, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod a Havlíčkova Borová, zemědělská a.s. Vás zvou 31. července 2008 na O D B O R N Ý S E M I N Á Ř.

Ústřední bramborářský svaz ČR, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod   a Havlíčkova Borová, zemědělská a.s.
 
Vás zvou 31. července 2008 na
 
O D B O R N Ý     S E M I N Á Ř   A   P O L N Í D E N
 v  H A V L Í Č K O V Ě   B O R O V É
 
Program:
9,00 – 9,30        Prezence – kulturní dům Oudoleň
 
9,30 – 11,00
                              1.   Zahájení
                           Jiří Zvolánek, Havlíčkova Borová, zemědělská a.s.
2.      Současná situace v našem bramborářství
Ing. František Novák, CSc., ÚBS ČR Havlíčkův Brod
3.      Vystoupení ředitelky odboru rostlinných komodit MZe ČR
      Ing. Evy Divišové
4.      Dynamika tvorby hlíz – výsledky zkoušek ÚKZÚZ
      Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno                 
5.      Současný stav a ochrana brambor v druhé polovině vegetace
      Ing. Ervín Hausvater, CSc., VÚB Havlíčkův Brod
6.      Dosavadní výsledky uznávacího řízení
      Ing. Lubomír Šantrůček, ÚKZÚZ Brno
7.      Diskuse
                            
V kulturním domě se budou prezentovat firmy dodávající potřeby pro pěstování brambor
11,00                   Oběd
12,00                   Prohlídka odrůdových pokusů brambor, ve kterých je zařazeno 193
                            odrůd, za účasti zástupců šlechtitelských firem a pokusů na citlivost odrůd
                            k herbicidu Sencor 70 WG aplikovaném po vzejití porostů
                            Prohlídka se uskuteční na pozemcích společnosti Havlíčkova Borová,
                            zemědělská a.s.
 
Organizační pokyny:
Akce je pořádána bez vložného
Bližší informace:    –    pan Jiří Zvolánek – tel. 603 266 167
 
nebo na adrese:             Ústřední bramborářský svaz ČR,
                                     Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
                                     tel., fax: 569 426 314, E-mail: ubscr@hbnet.cz
 
Silnice v části obce Havlíčkova Borová je uzavřena. Objízdná trasa z náměstí v Havlíčkově Borové do Oudoleně bude vyznačena směrovkami po místních komunikacích.
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře