Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

02/07/08
smf

Informace o kurzu Kč/EUR v rámci ZSV pro rok 2008. Zdroj: www.szif.cz
 

ZPRAVODAJSTVÍ – Zakládání skupin výrobců
Informace o kurzu Kč/EUR v rámci ZSV pro rok 2008
Na základě nařízení Komise (ES) č.1913/2006 ze dne 20.prosince 2006, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení, se
při výpočtu dotace u žádostí podávaných v roce 2008 (za období 2007) použije kurz ve výši
26,628 Kč/EUR.
Platnost materiálu od: 2.7.2008
Zpracovala: Chovancová Markéta (oddělení podpory administrace HRDP a PRV)

Zařazeno v Aktuality, Dotace