Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přípravky na ochranu rostlin v EZ

23/06/08
smf

Bioinstitut o.p.s. ve spolupráci se Svazem PRO-BIO vydal II. aktualizované vydání Praktické příručky: Přípravky na ochranu rostlin registrované v ČR.

Přípravky na ochranu rostlin v EZ

Aktualizované vydání praktické příručky
Bioinstitut o.p.s. ve spolupráci se Svazem PRO-BIO vydal II. aktualizované vydání Praktické příručky: Přípravky na ochranu rostlin registrované v ČR, které je možné používat v ekologickém zemědělství.
 
Seznam přípravků je pro rok 2008 odsouhlasen všemi třemi kontrolními organizacemi: ABCERT AG, Biokont CZ a KEZ o.p.s., a rovněž Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO.
 
Praktická pomůcka jmenovitě uvádí obchodní název přípravku včetně účinné látky, registrační číslo, jméno a adresu registranta, oblast a předmět použití.
 
Publikaci je možné si objednat na tel. 585 631 182, nebo mailem na info@bioinstitut.cz.
Distribuční poplatek činí 45,- Kč + poštovné, pro členy svazu PRO-BIO je 1 ks zdarma.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy