Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Požadavek na dorovnání přímých plateb

23/06/08
smf

Devět států včetně České republiky na summitu EU v Bruselu předložilo požadavek na urychlené dorovnání takzvaných přímých plateb. Zdroj: Holstein.cz, 20.06.2008

Nové členské země chtějí vyšší zemědělské dotace
Nové členské země Evropské unie ze střední a východní Evropy tlačí na zvýšení zemědělských dotací, které stále nedosahují výše, jež je obvyklá u jejich západních sousedů. Devět států včetně České republiky na summitu EU v Bruselu předložilo požadavek na urychlené dorovnání takzvaných přímých plateb. Zemědělci prý v současnosti čelí složité situaci kvůli rostoucím cenám komodit a vyšší dotace by jim pomohly lépe se vyrovnat s potížemi.
"Poptávka spotřebitelů po zemědělských produktech je prakticky stejná ve všech členských státech. Lpíme na narovnání úrovně přímé podpory zemědělcům v celé Evropské unii," píší zástupci devíti členských zemí v dopise předsedovi Evropské komise José Barrosovi. S touto iniciativou přišel lotyšský premiér Ivars Godmanis, ale pod dopis se podepsali i Češi, Bulhaři, Estonci, Litevci, Maďaři, Rumuni, Slováci a Poláci.
Při vstupu do EU v roce 2004 nové členské země získaly jen 25 procent přímých plateb poskytovaných zemědělcům ve starých členských státech. Od té doby jsou dotace každoročně navyšovány a v současnosti dosahují poloviny plateb, plné výše by měly dosáhnout v roce 2013. Česká republika a další ovšem požadují urychlení tohoto procesu. Změny chtějí dosáhnout v rámci projednávání takzvaného health-checku, tedy menší revize společné zemědělské politiky, kterou by unie chtěla uzavřít do konce letošního roku.

Zdroj: Holstein.cz, 20.06.2008