Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak se přihlásit do systému EZ?

09/06/08
smf

Nový leták na pomoc těm, kteří chtějí začít šetrně hospodařit.  Zdroje: www.biospotrebitel.cz, www.agronavigator.cz
 

Jak se přihlásit do systému EZ?

 
• Před vlastním přihlášením se do systému musí zemědělec zahájit hospodaření podle platných předpisů pro EZ – zákon č. 242/2000 Sb. a NR(EHS) 2092/91 (www.mze.cz).
 
• K ujasnění si pravidel je vhodné využít odborné poradenství, poskytované zejména poradci svazu PRO-BIO přímo v Šumperku nebo v regionálních centrech PRO-BIO.
 
• Pokud již ekologicky hospodaříte, máte pozemky řádně zaregistrovány do LPIS , je nutné si vybrat jednu z kontrolních organizací EZ (ABCERT, BIOKONT, KEZ) a absolvovat vstupní kontrolu.
 
• Po úspěšné vstupní kontrole odešle zemědělec potvrzenou a okolkovanou (1000 Kč) žádost na MZe ČR, začíná běžet doba správního řízení, na jehož konci je žadatel zařazen do registru ekologických zemědělců ČR a může v následujícím nejbližším možném termínu (30. 4.) požádat o zařazení do nadstavbových agro-envi titulů osy II PRV na příslušné Zemědělské agentuře MZe ČR.
 
Celý leták obsahující rovněž adresy regilnálních center najdete na http://www.biospotrebitel.cz/data/pdf/letaky/letak_jak_se_stat_EZ.pdf, kde si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy