Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU chce pas a mikročip pro koně

17/06/08
smf

Komise EU podala návrh na nové označování koňovitých, jehož součástí by měl být identifikační pas a mikročip. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

EU chce pas a mikročip pro koně

Komise EU podala návrh na nové označování koňovitých, jehož součástí by měl být identifikační pas a mikročip.
Koně, osli a jiná tažná zvířata by měla během šesti měsíců po narození získat vlastní identifikační pas. Kromě toho zahrnuje návrh zákona Komise EU také v návaznosti na údaje obsažené v pasu povinnost označení zvířat čipem v oblasti krku. Díky zavedení tohoto lepšího a průhlednějšího systému identifikace by se měl zlepšit i zdravotní stav členů čeledi koňovitých. Komisařka EU pro otázky zdravotnictví Androulla Vassiliou k tomu sdělila: „Dnešní identifikační systém koní je zastaralý. Navrhovaný systém by měl nepříznivou situaci vyřešit a v neposlední řadě pomoci v boji proti chorobám.“

Nový systém je založen na jediném identifikačním dokumentu (pas), který bude zvířeti vystaven po narození nebo při dovozu a bude mít doživotní platnost. V návaznosti na tento dokument budou zvířata označována mikročipem (identifikace na základě rádiového kmitočtu – RFID), který bude obsahovat individuální identifikační číslo registrované v centrální databance, takže budou zvířata identifikovatelná i v případě, že změní jméno.
Identifikovatelnost zvířat je nezbytná nejenom z důvodů zdravotních, ale také z důvodu nutnosti plně dostát nárokům z hlediska ochrany veřejného zdraví, protože koňovití jsou poráženi také pro lidskou spotřebu. Na rozdíl od dosavadní legislativní úpravy (Směrnice 2001/82/EG) nový návrh stanovuje zavedení jednotného formuláře, který by měl zajistit, že se koňovití nestanou součástí potravního řetězce v případě, že postoupili vyjmenované lékařské úkony, popř. že nebudou posláni na porážku, pokud jim po dobu posledních 6 měsíců byly aplikovány taxativně vyjmenované veterinární preparáty. Právní úprava by měla pravděpodobně vstoupit v platnost dnem 1. července 2009.  
 
Zdroj: ÚZPI, www.agronavigator.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU