Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sazba diverzifikační podpory

22/05/08
smf

Sazba diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy pro hospodářský rok 2007/2008. Zdroj: www.szif.cz
 

Sazba diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy pro
hospodářský rok 2007/2008
 
Dne 16.4.2008 Vláda ČR schválila Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy. Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok  2007/2008 stanovena České republice rozhodnutím Komise (ES) č. 278/2007 a činí 11 220 770,83 EUR pro pěstitele cukrové řepy, dodavatele podniku EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., za odevzdanou kvótu cukru ve výši 102 472,793 tun.
Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy odpovídá podílu částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství 11 220 770,83 EUR a celkového množství cukrové řepy v tunách podléhajícího kvótám a sjednaného ve všech smlouvách o dodávkách cukrové řepy podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 149/2008 Sb., přepočteného na cukernatost 16%, na hospodářský rok  2006/2007 mezi pěstiteli cukrové řepy a společností EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., tedy množství 650 622,00 t cukrové řepy.
Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy, která se vztahuje na žadatele v rámci částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství pro hospodářský rok 2007/2008, činí 17,246 EUR/t cukrové řepy.
 
Ing. Štěpánka Zachová
referent oddělení pro cukr a škrob

Zařazeno v Aktuality, Dotace